Η MAF RODA, με 15 θυγατρικές και 45 αντιπροσώπους, είναι η μεγαλύτερη εταιρεία στο κόσμο, στο χώρο των ηλεκτρονικών μηχανημάτων διαλογής και επεξεργασίας φρούτων και λαχανικών, κατασκευάζοντας κορυφαία μηχανήματα για πάνω απόι 40 είδη φρούτων.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της εταιρείας maf-roda.com